Pro spolupráci s obcemi jsme vyvinuli metodiku integrace kastračního programu se speciálním důrazem na pochopení role obcí a měst v této problematice. Metodika byla zaslaná na email každé obce (případně  si o ni můžete jakožto úředník napsat na info@kasprocats.cz), vznikala poměrně dlouho a stejně dlouhou dobu byla konzultována a revidována s těmi nejpovolanějšími lidmi, kteří se v problematice pohybují. Základ a většinová část byla postavena na naší praxi a zkušenostech, detaily jsme ladili s úředníky, veterináři, útulkáři, právníky, ale i se zástupci policie ČR. Metodika je ale živý organismus a neustále ji vylepšujeme, přičemž reagujeme na zjištěné skutečnosti a konkrétní potřeby konkrétních obcí. Výňatek metodiky je k přečtení i na této stránce.

Jaká je situace?

Ačkoli se to nezdá, tak z našeho pohledu vidíme situaci jako vážnou, až zoufalou. Ono to nemusí být na první pohled zřejmé a to především pro laika nebo běžného občana, ale jakmile proniknete do hloubky problému, snadno pochopíte jeho závažnost. Ale možná, že už jste byli s problematikou seznámeni v praxi právě díky vaší profesi a ačkoli bychom to nikomu nepřáli, vlastní zkušenost je nejlepší prostředek k porozumění. Takovým nepsaným měřítkem situace zvířat bez domova jsou útulky či dočasné péče a jejich kapacity. Ty jsou ve většině případů obsazené, takže přestávají plnit retenční funkci a prakticky suplují těmto zvířatům domov. Pokud společnost nebude vedena nebo motivována k určité hygieně vztahu ke zvířatům, tak ani zlepšení čekat nemůžeme.

Co je zdrojem problému?

Málokterá problematika je tak komplexní a zároveň ožehavá, jako právě toulavé kočky. Může za to několik zásadních faktorů, mezi které patří:

- Vysoké reprodukční schopnosti koček (1-12 koťat a až 4 vrhy ročně)
- Mýty a nepravdy, které se ve společnosti přenášejí napříč generacemi
- Všeobecná lhostejnost společnosti vůči tomuto tématu
- Tendenční a neuvědomělé chování brané jako legitimní (topení koťat)
- Omezené možnosti aktivistů či útulkářů, především časové a finanční
- Absence funkční legislativy a malá účast obcí

Ve skutečnosti je těch aspektů mnohem více a hrají větší či menší důležitost, zásadní je však kauzalita mezi nimi. Pokud chceme být precizní nebo alespoň maximálně efektivní, musíme se snažit řešit co nejvíce zmíněných aspektů najednou a souvislosti mezi nimi.

Praxe kastračního programu

Pokud máme zmiňovat praxi, bude nejlepší mluvit o vlastní zkušenosti. Za dobu existence našeho programu jsme ve spolupráci s občany vykastrovali přes 2000 koček a kocourů. Lidé nás kontaktují buď proto, že si všímají utrpení (kočky bez domova, nemocné, hladové, zraněné) nebo si stěžují na již vzniklou situaci (kolonie koček živící se na odpadcích, nezvládnutá situace sociálně slabších občanů). Každopádně v obou případech mají lidé zájem nahlášené případy řešit a to i za předpokladu investice vlastního času, energie, zdraví či peněz. Spolupráce s občany je tedy přínosná a má své výsledky.

Občané versus úřady

S úřady jsme již mnohokrát jednali o možnosti zapojení se do řešení této problematiky. Pokud odečteme obce, které již kastrační program mají a obce, které spolupráci přístupné nejsou za žádných okolností, tak nám jako nejčastějším argumentem proti integraci zůstane důvod: “žádný problém s kočkami zde nemáme”. Pokud zastupitelé vyloženě nepopírají realitu, tak většinou vycházejí z toho, že jim nikdo žádné případy toulavých koček nenahlašuje. To však ale neznamená, že takový problém neexistuje.

Je třeba vycházet z faktu, že spousta obyvatel nemá zájem tohle téma s úřady řešit pro určité negativní zkušenosti s úřednickou sférou a považují za rozumnější obrátit se na někoho, kdo je vyslyší a pomůže jim, namísto toho, aby se složitě dožadovali o slovo na místním úřadě. Neříkáme, že je to ideální řešení, ale spíš bychom se měli zamyslet nad tím, proč tomu tak je, kde se bere ta negativní zkušenost a jestli nejde občanům více naslouchat. My, jakožto kastrační program, tak musíme přebírat funkci obcí, což rozhodně není ideální stav.

Úřad by tedy neměl brát aktivní občany jako potížisty nebo stěžovače, ale spíše jako užitečné lidi, kteří si nehledí jen svého a zajímají se o své okolí. Takový člověk je společnosti prospěšný a pomáhá jí udržovat zdravou, případně vyvažuje nezájem zbylé populace. Proto bez nadsázky hlásáme: hýčkejte si místní aktivisty, tvořte s nimi spolupráce a posuňte chápání společného vztahu o krok dál.

Součinnost je nezbytná

Velmi často narážíme na faktor “horkého” bramboru, což reálně znamená to, že se k řešení problému nikdo nechce mít. Člověk, který najde kočku, často i zraněnou, běžně volá policii, která většinou nemá dostatečné informace, jak se v takových situacích zachovat, nebo naopak těch informací má tolik, aby zdatně dokázala kličkovat mezi svými povinnostmi. V zájmu každé obce, občanů i zvířat, je potřeba vyvinout co nejvíce snahy, aby vše fungovalo. Za předpokladu, že obce a města mají zákonnou povinnost (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.) se o toulavá zvířata postarat prostřednictvím policie nebo vlastní cestou, měli bychom vymyslet způsob, jak to dělat co nejefektivněji, konkrétně delegovat policii dostatek informací ve smyslu, že je to důležitý obecní zájem (bez ohledu na všeobecný veřejný zájem či bezpečnost dopravního provozu, škody na majetku nebo zdraví). Součinnost obce s městskou policií (s odchytovým kurzem) považujeme za základní parametr servisu vůči zvířatům.

Integrace kastračního programu

Vzpomínáme si na začátky našeho fungování, kdy pro nás nic nebylo jednoduché a vše jsme si museli osahávat sami, často formou pokus / omyl. Díky tomu si umíme představit, že se integrace kastračního programu může zdát pro obce složitější, než ve skutečnosti vlastně je. Pokud jsme již mnohokrát zmínili motivaci, pak ji sami chceme nabízet. Naším cílem je poskytnout kočkám dostatek pozornosti a péče, proto chceme obcím a městům celý proces integrace kastračního programu co nejvíce usnadnit tím, že se podělíme o naše zkušenosti z dlouhodobé praxe a v případě zájmu jsme schopni celou administrativu zaštítit sami. Nechceme po obcích zázraky, požadujeme hlavně určitý zájem a naslouchání - zbytek jsme schopni operativně vymyslet na míru každé obci zvlášť, za přihlédnutí k aktuálním okolnostem a možnostem. 

Nezbytné minimum nebo služba občanům?

Při integraci kastračního programu bude obec vždy postavena před koncept, chcete-li rozsah možností, které bude chtít nebo bude schopna zaštiťovat. Obecně se dá mluvit o základní cestě, kdy se budou kastrovat nezbytné jednotlivé případy nebo jejich množiny, nebo se dá kastrační program pojmout i tak, že občané budou motivováni ke kastracím svých zvířat částečnou nebo celkovou úhradou veterinárního zákroku namísto přihlížení k páchání trestného činu topení nechtěných koťat (protože všichni víme, že se to na vesnicích běžně děje). Je to tedy druh otázky, kterou by si každé zastupitelstvo mělo položit - jak moc pokroková jejich obec má být, jak chtějí motivovat občany nebo jak umějí získat na takové akce dotace na kompetentních místech.

Role programu KasProCats ve spolupráci s obcemi

Přestože zde stojíme, abychom vytvořili určitý apel, který by měl směřovat ke zlepšení celkové situace kolem venkovních koček, jsme tu hlavně od toho, abychom obcím s celou integrací pomohli. Je sice pravda, že některé obce to zvládly samy nebo za asistence ostřílených útulkářů, ale vzhledem k tomu, že je tu stále přes 6000 obcí, které tak z nejrůznějších důvodů neučinily, je tu stále komu a s čím pomáhat. Výhodou je, že nenutíme úřady, aby vytvářeli pozice, které by celou tu administrativu měli na starost, ale jsme ochotni to vzít v rámci spolupráce na sebe. Celá administrativa obsahuje komunikaci s lidmi, veterináři, řešení faktur, webové a facebookové prezentace města, přípravu letáků a dalších tiskovin. Budeme také kdykoli na telefonu, abychom mohli zodpovědět jakýkoli váš dotaz.

Role projektu Obce kastrují

Ačkoli se vždy snažíme všem vyjít vstříc, co se dobra koček týká, a najít suitabilní řešení na každou situaci, tak přístup většiny obcí považujeme za alibistický až hanebný. Snahu tuto problematiku přehlížet i přes mnohé výzvy a prosby občanů a možnosti vytvoření kastračního programu na míru každé obci, chápeme jako velmi nešťastnou a samozřejmě nás to nutí činit určitá opatření. Věříme, že je lepší, aby obec figurovala mezi těmi, které mají kastrační problematiku zvládnutou, než aby se pod profily obcí scházely záznamy o desítkách toulavých koček, topených koťatech nebo střílených a trávených kočkách, přestože úřad zarytě tvrdí, že žádný problém s kočkami nemají. Žijeme v jedenadvacátém století, kdy obce mají určité zákonné povinnosti a pokud je nechtějí plnit, mělo by na to být veřejně poukázáno. Profil vaší obce na těchto stránkách je vizitkou přístupu ke zvířatům ve vašem katastru.


Pokračovat na: Pro občany