Přestože je veterinářům a veterinám věnována celá samostatná databáze, je nezbytné zmínit jejich roli v rámci kastrací obecně, ale také v rámci naší spolupráce. Důležitost této odbornosti je pochopitelně neopomenutelná, neboť bez veterináře žádná kastrace proběhnout nemůže. Proto je naším záměrem zainteresovat do naší spolupráce co nejvíce veterinárních pracovišť, abychom klientům mohli nabídnout geografickou, odbornou či finanční rozmanitost. Zkrátka čím více veterinářů s námi bude spolupracovat, tím lépe pro všechny.

Zapojení veteriny

Stát se naším smluvním veterinářem je dobrovolné rozhodnutí, jež reflektuje určitou zodpovědnost, kterou by měl každý člověk směrem k domestikovaným zvířatům přinášet. Na veterináře tak padá velký díl takové zodpovědnosti, neboť jsou to právě oni, kdo musí provést odborný zákrok. Přínos veterinářů je tedy značný a my chceme upřednostňovat ta pracoviště, která si tuto odpovědnost uvědomují a aktivně se na kastrační problematice chtějí podílet. Cílem naší spolupráce je edukovat společnost, ale také vyjednat lepší ceny kastrací, abychom byly schopni za naše peníze vykastrovat co největší počet koček. Věříme, že společnými silami se nám pomůže zlepšit povědomí o tomto tématu a tedy i reálný stav venku. Na oplátku se budem snažit vyzdvihovat konkrétní pracoviště a dělat ordinacím dostatečnou reklamu, neboť jejich přístup je více, než uznání hodný.

Pro naše účely jsme oslovili drtivou většinu veterinářů z celé ČR s nabídkou spolupráce, která se definuje na základě vyplněného dotazníku, jež sbírá data jednak pro databázi veterinářů a jednak pro naše interní účely. Pokud veterinář nereagoval či nevyplnil dotazník, existuje profil jeho pracoviště pouze v beta verzi, ve které nejsou informace klientům zobrazeny a také veterinu nelze vybrat jako cílovou destinaci pro žádost o kastraci. Pro zařazení veterinárního pracoviště mezi spolupracující a smluvní veterináře, je nezbytné vyplnit formulář Přidat veterinu, kde veterinář zadá všechna nezbytná a klíčová data, se kterými potřebuje pracovat kastrační program nebo samotná databáze veterinářů. Zároveň existuje tlačítko, které mohou klienti konkrétní veteriny využít, aby veterináře vyzvali k tomu, aby se do programu zapojil.

Smluvní a spolupracující veterináři

Vzhledem k tomu, že kastrační program spadá do neziskového sektoru (jakožto zapsaný spolek), snažíme se zahájit diskusi s veterináři, kteří mají zájem a možnosti, vytvořit lepší cenové podmínky pro naše klienty, spolky nebo obce. Nejde o to, že bychom všem skvělým doktorům nechtěli dopřát honorář, který si zasluhují, naopak, ale neustále se potýkáme s nedostatkem financí, abychom pokryli byť jen zlomek reálného počtu potřebných koček. Proto nám každá zvýhodněná cena pomáhá nejen motivovat spolupracující subjekty, ale také finančně zvládnout větší objem koček.

Obecně dělíme veterináře na ty co spolupracovat nechtějí a na ty, kteří spolupracovat chtějí. Ty následně dělíme na veterináře "smluvní" a "spolupracující". Smluvní veterinář je takový veterinář, který je schopen a ochoten akceptovat námi nastavenou cenovou hranici, díky čemu jeho pracoviště je ze strategických důvodů upřednosňováno. Spolupracující veterinář sice námi navrhované ceny akceptovat nechce / nemůže, ale je ochoten vytvořit cenu lepší, než běžnou ceníkovou. Zde musí nezbytně zaznít, že veškeré ujednání vychází z dobrovolného rozhodnutí. Nikoho do ničeho nenutíme ani netlačíme netlačíme ceny dolů a už vůbec nám nepříjde fér, aby někdo v této souvislosti zmiňoval výraz dumping. Každý veterinář se tak rozhoduje naprosto dobrovolně dle svých možností a dalších souvisejících aspektů.

Sběr informací, nastavení cen, technické info

Základem pro nastavení spolupráce je vyplnění formuláře pro získání všech základních dat o vaší ordinace. Následuje rozvaha nad cenou a jejím natavení. Toto jsou obecně základní parametry, které jsou pro nás nezbytné, aby vaše pracoviště mohlo být zařazeno mezi smluvní / spolupracující veteriny. Od tohoto nastavení budou moci klienti vaši veterinu zvolit jako cílové pracoviště. Při vyplnění žádosti klientem a po jejím schválení se vygeneruje informační email, který vám bude zaslán a tím pádem budete v obraze, že vás bude kontaktovat klient s objednáním kastrace, předběžný počet zvířat či další detaily. Info je rovněž opatřeno rozhraním, kam po kastraci vložíte fotku a fakturu. Vše tedy bude přehledně na jednom místě.

Pokračovat na: Databáze veterinářů